۱۴۰۳-۰۱-۲۵
استاد دانشگاه السویس مصر با اشاره به جنایات اسرائیل در غزه و حمایت غرب از آن، شعارهای بیانیه حقوق…
۱۴۰۳-۰۱-۲۵
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نشست علمی قرآن وحقوق بشر از سلب حق انتخاب و تعیین سرنوشت…
۱۴۰۳-۰۱-۲۵
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به تقابل نگاه قرآن به انسان و فرهنگ غربی بر اساس…
۱۴۰۳-۰۱-۲۱
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، برداشت قوم برگزیده خدا از سوی یهودیان را جاه طلبانه و ناشی…