۱۴۰۲-۱۲-۰۸
در پی موفقیت چهار نماینده رشته حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مرحله منطقه ای المپیاد کشوری، رئیس…
۱۴۰۲-۱۲-۰۵
رئیس سازمان مدارس رستگاران ضمن حضور در دانشگاه رضوی با رئیس این نهاد علمی فرهنگی دیدار و نسبت به…
۱۴۰۲-۱۲-۰۲
اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه علوم اسلامی رضوی با صدور بیانیه بر لزوم مشارکت بالا و برگزاری…
۱۴۰۲-۱۲-۰۲
گروه علوم قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اثر علمی «بررسی و تحیل روایات تفسیری امام رضا (ع)» مقام…