کانون غرب شناسی و اندیشه اسلامی

کانون غرب شناسی و اندیشۀ اسلامی

امروزه سیطرۀ فرهنگ و تمدن غرب بر فرهنگ دیگر ملت ها بر نخبگان فکری و اندیشمندان شرق و غرب پوشیده نیست؛ به طوری که شعار سردمداران مدرنیته با عنوان «نظم نوین جهانی» و حرکت به سوی «تشکیل دهکده واحد جهانی» بر همگان آشکار شده است. از سویی آرمان های اسلام عزیز و انقلاب اسلامی نیز مبنی بر تشکیل تمدن نوین اسلامی ما را ملزم به شناخت اندیشه های حاکم بر دوره آخرالزمان می نماید.

بر این اساس کانون غرب شناسی و اندیشۀ اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با هدف ارائه هویت اصیل تفکر، فرهنگ و تمدن اسلامی و تبیین مبانی تفکر، فرهنگ و تمدن غرب، همزمان با ایام الله دهه فجر سال 1389 افتتاح گردید و ذیل معاونت فرهنگی و دانشجویی و با نظارت علمی معاونت پژوهشی دانشگاه فعالیت خود را رسمیت بخشید.

این کانون با برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی نظیر سلسله نشست های علمی و همایش های ملی با موضوعات بررسی نسبت اسلام با تمدن غرب و برگزاری کارگاههای آموزشی در راستای تبیین علمی مسائل و چالش های علوم انسانی مدرن و بایسته های علوم انسانی اسلامی و برگزاری اردوی اشراق اندیشه و برگزاری سیر مطالعاتی، در جهت تحقق رسالت های این کانون تلاش کرده است.