کانون مطالعات طب اسلامی

کانون مطالعات طب اسلامي

كانون مطالعات طب دانشگاه علوم اسلامی رضوی، به عنوان یکی از کانون های فرهنگی با رسالت مطالعه در حوزه سلامت و بهداشت جامعه در حال فعالیت می باشد.

این کانون درباره اصول کلی پزشکی و بهداشت و دستور هایی که از ائمه اطهار در این باب منقول است و تشکیل دهنده پایه های طب اسلامی هستند، تحقیق انجام می دهد.

برگزاری کارگاه های آشنایی با طب سنتی و اسلامی و طرح معاینات دانشجویان و طلاب به صورت حضوری و همچنین برگزاری دوره های سیر مطالعاتی از جمله برنامه های این کانون می باشد.