۱۳۹۲-۰۶-۰۴

حراست

حراست دانشگاه بر اساس شرح وظايف تعيين شده در چهار محور حفاظت پرسنل، حفاظت اسناد، حفاظت فيزيكى و حفاظت فناوری اطلاعات ،الکترونیک و مخابرات فعاليت مي نمايد.
راه های ارتباطی با حراست دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اهم وظایف حراست دانشگاه

حراست دانشگاه بر اساس شرح وظايف تعيين شده در چهار محور حفاظت پرسنل، حفاظت اسناد، حفاظت فيزيكى و حفاظت فناوری اطلاعات ،الکترونیک و مخابرات فعاليت مي نمايد.
 
الف. حفاظت پرسنل (كليه نيروهاى انسانى اعم از اساتيد، كاركنان و دانشجويان)
•     پيگيرى مستمر وضع صیانتی دانشگاه و رسيدگى بر عوامل موثر برآن.
•     جمع ‏آورى اخبار و گزارشات رسيده و انجام اقدامات لازم.
•     تشكيل پرونده حفاظت پرسنلی جامعه دانشگاهی و ايجاد بايگانى محرمانه.
•     استعلام و پاسخ به استعلامات.
•     صدور كارت شناسايى و تردد جهت اساتید و همکاران.
•     كنترل و مراقبت.
•     شناسايى و پيشگيرى از وقوع بحرانها.

 

ب. حفاظت اسناد و مدارك
•     طبقه ‏بندى اسناد و مدارك بر حسب درجه اهميت و حساسيت.
•     ايجاد بايگانى منظم موضوعى و ... و تعيين چگونگى نگهدارى و حراست از اسناد.
•     برنامه ‏ريزى و تأمين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتى اسناد طبقه ‏بندى شده.
•     استقرار سيستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارك محرمانه و ... .
•     تهيه و تنظيم، تكثير و نسخه ‏بردارى نامه ‏هاى طبقه ‏بندى شده، دستورالعمل‏ها و ... .
•     انجام اقدامات لازم در جهت جلوگيرى از افشاء غير مجاز اسناد.
•     تهيه و تنظيم سيستم مطمئن بايگانى، ارسال مراسلات و گردش اسناد.
•     دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از سازمانهاى مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط. 


ج. حفاظت فيزيكي 
•     اقدامات تأمينى و حفاظتى اماكن و انجام هماهنگي لازم با نهادهای مرتبط.
•     ارتقاء توان كيفى نيروهاى حفاظتى از طريق آموزش.
•     حفظ و مراقبت از اموال. 
•     ارائه راهكارهاى علمى به منظور پيشگيرى از حوادث احتمالى.  
•     كنترل خروج اموال متعلق به سازمان با فرم مخصوص.
•     صدور مجوز تردد.
•     آموزش امورات حفاظتى به رانندگان وسايل نقليه.
•     حفاظت آزمون ها و ديگر موارد لزوم.
•     حفاظت از مخازن اصلى و فرعى و توزيع سؤالات امتحانى و آزمون‏ها.

 

د)- حفاظت فناوری اطلاعات ،الکترونیک و مخابرات

•    پیگیری تهیه شناسنامه رایانه ای از شبکه ها، سخت افزارها، نرم افزارها، دسترسی های کاربران و به روز رسانی آن توسط واحد فناوری اطلاعات.
•    نظارت بر مدیریت شبکه های رایانه ای 
•    نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه های موجود 
•    نظارت بر ارتباطات اینترنتی و امور داده ای 
•    نظارت بر عملکرد راه اندازی، نگهداری و توسعه اتاق سرور دانشگاه (Server room)
•    تعیین ضوابط کلی حفاظتی، موقعیت مکانی سیستم های سخت افزاری اصلی و کنترل تردد به آن مکان .
•    نظارت بر دوربین ها و سیستم های مدار بسته 
•    نظارت و پیگیری اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی ، تولید، نگهداری، گردش، دسترسی، تکثیر، امحاء اسناد و اطلاعات دیجیتال
•    حراست از سرمایه های اطلاعاتی دیجیتال حوزه فناوری اطلاعات و به حداقل رساندن هرگونه تهدید و آسیب پذیری داخلی و خارجی و جلوگیری از نشت اطلاعات طبقه بندی شده در سیستمهای الکترونیکی، رایانه ای و مخابراتی.
•    پیگیری اجرا و بررسی دوره ای امکان تست نفوذ و آسیب پذیری حفاظتی و امنیتی سیستم های موجود و پیگیری رفع نواقص احتمالی.
•    پیگیری دریافت و بررسی گزارش های تلاش های موفق و ناموفق نفوذ به سیستم های موجود و گزارش برای مسئولین ذیربط دستگاه  و حراست کل کشور.
•    پیگیری ایجاد امنیت کامل جهت عدم نفوذ به نرم افزارهای تحت وب دانشگاه

                                                                                                  

برچسب ها:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید