۱۴۰۲-۰۳-۲۲

فرم ها و آئین نامه ها

فرم ها

ردیف

نام فرم

قسمت اداری

موضوع

1

فرم شماره 1- فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

آموزش

پایان نامه

2

فرم شماره 1- فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری

آموزش

پایان نامه

3

فرم شماره 2- طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد

آموزش

پایان نامه

4

فرم شماره 2- طرح نامه تفصیلی رساله دکتری

آموزش

پایان نامه

5

فرم شماره 3- گزارش کار چهار ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد

آموزش

پایان نامه

6

فرم شماره 3- گزارش کار شش ماهه رساله دکتری

آموزش

پایان نامه

7

 فرم تعهد نامه محضری

امور مالی

تکمیل پرونده ثبت نام

8

 فرم تصدیق امضاء

امور مالی

تکمیل پرونده ثبت نام

9

 شناسه طرح پژوهشی

پژوهش

 

10

 معرفی کتاب جهت چاپ

پژوهش

 

11

طرح نامه کرسی های علمی - ترویجی

پژوهش

 

  12 کواهی نامه موقت پایان تحصیلات آموزش

پایان تحصیلات

  13 دانشنامه پایان تحصیلات آموزش

پایان تحصیلات

 

 

آیین نامه ها

 

ردیف

عنوان آیین نامه

قسمت اداری

1

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی

آموزش

2

آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد

آموزش

3

آیین نامه آموزشی مقطع دکتری دانشجویان ورودی 99 به بعد

آموزش

4

آیین نامه آموزشی مقطع دکتری دانشجویان ورودی 99 به قبل

آموزش

5

 دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتری

آموزش

6

روند تصویب پیشنهاده و طرح تفصیلی پایان نامه ارشد

آموزش

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید