۱۴۰۰/۰۷/۰۷
در حال حاضرپردیس خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی فقط در سطح تحصیلات تکمیلی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.