نشریه حکمت رضوی

نشریه علمی دانشجویی حکمت رضوی درسال 1381 به همت اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی با عنوان "فروغ حکمت" و به صورت دوفصلنامه شروع به کار کرد. این مجله با تلاش های علمی طلاب و دانشجویان و با مساعدت و داوری اساتید و پژوهشگران دانشگاه، مقالاتی با موضوعات فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، کلام اسلامی، کلام جدید، منطق و عرفان در این چند سال به چاپ رسانیده است.

این نشریه در سال 1386 به "حکمت رضوی" تغییر نام داد و تا امروز به لطف خداوند بالغ بر 35 شماره از آن چاپ و منتشر شده است.

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

مدیر مسئول

محمد تقی رجایی

2

سردبیر

مجتبی صیدی

3

مدیر اجرایی

مصطفی درویشی