۱۳۹۲/۰۸/۰۹
مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری یکی از نشریات پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی است که به مدیرمسئولی حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه و سردبیری دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی منتشر می شود.
۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی    1   حجت الاسلام دکترعبدالرضا اصغری  استادیار   2  حجت الاسلام دکتررضا دانشور ثانی…
۱۳۹۲/۰۸/۰۸
مدیر گروه   حجت الاسلام دکتر جعفر زنگنه شهرکی دکتراي فقه و حقوق خصوصي از دانشگاه خوارزمي تهران استاديار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامي رضوی تلفن:05132218990 داخلی 323 پست الکترونیکی: zanganehjafar@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی…