کانون مطالعات تاریخ و اندیشه اسلامی

کانون مطالعات تاریخ و اندیشه سیاسی

ضرورت مطالعه تاریخ و آشنایی با اندیشه سیاسی طلاب و دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی را بر آن داشت تا با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و با استفاده از تجربیات و همراهی دکتر موسی نجفی دفتر مطالعات تاریخ و اندیشه اسلامی را تشکیل دهند. این کانون با برگزاری سلسله جلسات بصیرت افزایی سیاسی و و "طرح منهاج" با هدف بازخوانی و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری و همچنین برگزاری سالانه اردوی طلبه جوان نقش به سزایی در فعالیت های فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دارد. برگزاری جلساتی با حضور اساتید و  مسئولین برجسته همچون دکتر باهنر، و دکتر محمدعلی رامین و استاد رحیم پور ازغدی گوشه ایی از فعالیت های این کانون می باشد.