۱۳۹۷-۱۲-۰۷

معاون آموزشی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مرکز اصلی طرح و تدوین برنامه های آموزشی، نظارت بر امور آموزشی و اجرای برنامه های مصوب آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه می باشد.

دکتر محمد امامی

حجت الاسلام دکتر محمد امامی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشیار گروه فقه و اصول (مشاهده رزومه علمی)

تلفن : 05132226828 داخلی 300  فاکس : 05132218990

پست الکترونیک : moaven-amoozesh@razavi.ac.ir

نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2

 

فعالیتهای معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به عنوان مرکز اصلی طرح و تدوین برنامه های آموزشی، نظارت بر امور آموزشی و اجرای برنامه های مصوب آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه به فعالیتهای زیر می پردازد:


الف. برنامه ریزیهای آموزشی

 اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی.
 پیشنهاد طرح های آموزشی جدید و یا اصلاحات مورد نیاز برنامه های آموزشی مصوب مقاطع مختلف به شورای آموزش دانشگاه.
 ارائه طرحها و اصلاحات مصوب شورای آموزش دانشگاه به شورای عالی گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی و اخذ مجوزهای لازم.
 پیشنهاد طرح های آموزشی فوق برنامه.


ب. اجرای مصوبات و برنامه های آموزشی
 اجرای برنامه ها و فوق برنامه های آموزشی مصوب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.


پ. نظارت و ارزیابی مقررات و برنامه های آموزشی
 نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی و برنامه های آموزشی.
 نظارت بر گروه های آموزشی و برنامه های آموزشی آنها و ایجاد هماهنگی بین آنها.
 نظارت بر جذب، تدریس و ارزیابی اساتید.
 نظارت بر اعضای هیئت علمی و برنامه های آموزشی و پژوهشی آنان.


ت. عضویت در شوراهای آموزشی دانشگاه
 شورای دانشگاه (هیئت رئیسه): این شورا با حضور ریاست دانشگاه، معاونین و مشاور ریاست به صورت هفتگی برای بررسی مسائل مختلف دانشگاه و تصمیم گیری درباره آنها تشکیل می گردد.
 شورای آموزشی: این شورا حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‏ شود و کار آن بررسی مسائل مختلف حوزه آموزش است.
 شورای تحصیلات تکمیلی: شورای تحصیلات تکمیلی به اقتضای شرایط و نیاز جهت تصویب عناوین پایان ‏نامه، تعیین استاد راهنما و مشاور سالیانه سه بار تشکیل می ‏شود.
 کمیته ترفیعات اعضای هیئت علمی: این کمیته به اقتضای نیاز به صورت هفتگی جهت ارزیابی فعالیت آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی اعضای هیئت علمی و تصمیم گیری نسبت به ترفیع آنان و نیز بررسی پرونده آنها به منظور تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای آنها تشکیل می گردد. 
 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید