انجمن حقوق

انجمن حقوق

اهداف انجمن:

  1. تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی بین دانشجویان .
  2. ایجاد ارتباط مستقل و مستمر بین دانشگاه ها و دانشجویان به منظوررفع نیازهای علمی و تخصصی دانشجویان .
  3. ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت حل مشکلات .

اقدامات انجام شده در سال 1398:

  • بازدید از سازمان ها و اداره هایی همانند پلیس فتای استان در راستای درس پلیس علمی.
  • برگزاری سلسه جلسات و کارگاه های فقهی همانند بررسی سبب و مباشر در قتل با حضور دانشجویان و اساتید صاحب فن.
  • ارتباط با انجمن های علمی دانشگاه های دولتی و غیرانتفایی استان جهت برگزاری همایش های مشترک و استفاده از ظرفیت های دانشگاه و دانشجویان.
  • برگزاری همایش فنون وکالت در راستای تقویت و آموزش اصول حرفه ای نگارش قراردادها، نگارش کاربردی دادخواست، چگونگی ورود وکلا به مباحث حقوق تجارت بین الملل، نگارش تخصصی شکوائیه، لایحه نویسی حرفه ای، کاربرد اصول فقه در لایحه نویسی، توسعه فردی در حوزه وکالت، توسعه فردی در حوزه وکالت، شخصیت شناسی بر اساس مدل disc در حرفه وکالت، سخنوری، مذاکره و فن بیان در محاکم.
  • همایش بزرگ مشاغل حقوقی برای فنون آزمون وکالت، قضاوت و سردفتری و جشن گرامی داشت روز حقوق دان و وکیل مدافع.
  • برنامه جرعه جرعه با قانون (شرح تفصیلی ماده به ماده قانون توسط اساتید برجسته دانشگاه).
  • سه جلسه سخنرانی تحت عنوان جرایم اقتصادی.

برنامه های در دست اقدام:

فنون قرارداد نویسی، بازدید از زندان، سلسه جلسات پرونده خوانی تحت اعتلای تحلیل قضایی دانشجویان، نقد رأی محاکم توسط قضات و اساتید برجسته استان، بازدید از پزشکی قانونی و هماهنگی با دانشجویان مقطع دکتری جهت مباحثه مواد قانونی.