ارتباط با معاونت

ارتباط با معاونت

از طریق شماره تماس‌‌های ذیل پاسخگوی شما هستیم.

شماره تماس اصلی دانشگاه

32218990 051

معاون فرهنگی و دانشجویی

حجت الاسلام دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری

داخلی 220

مرکز معرفت افزایی و مهارت آموزی

حجت الاسلام محمود احمدی سینایی

داخلی 223

اداره تربیت بدنی

جناب آقای دکتر محمود بهره مند

داخلی 222

امور دانشجویی

جناب آقای مجتبی غیوریان

داخلی 338

امور تشکلها

جناب آقای محمد فانی

داخلی 224

مرکز مشاوره جناب آقای محمدی

داخلی 223

مرکز تبلیغ حجت الاسلام سیدعلیرضا رئوف

داخلی 209