۱۳۹۳/۰۷/۰۲
مدیر گروه : دکتر علیرضا روحی دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی   درجه علمی: دانشیار گروه تاریخ   تلفن: 325 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی: Dr.Rohy@gmail.com   نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2…
۱۳۹۲/۰۸/۰۹
ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی 1 دکتر علیرضا روحی استادیار