۱۳۹۲-۰۶-۰۴

روابط عمومی

معرفی روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مشخصات مسئول روابط عمومی اهم فعالیتها و معرفی و شرح وظائف کارشناسان را در این صفحه مشاهده نمایید.

علی جانفزا

علی جانفزا

سمت: مسئول روابط عمومی

تحصیلات: دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه

تلفن مستقیم: 05132252352

پست الکترونیکی : janfaza@razavi.ac.ir

نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2

 

اهم فعالیتها
 اعلام سیاست‏ها، اقدامات و برنامه ‏هاى سازمان به گروههاى اجتماعى از طریق سخنرانى، ارسال خبر، برگزارى نمایشگاه، مذاکره و...
 طراحى نظام دریافت پیشنهادها و زمینه ‏سازى براى بهره‏ مندى سازمان از پتانسیل فکرى گروههاى اجتماعى.
 پاسخگویى به ابهامات و پرسش‏هاى مردم از طریق ارائه پاسخهاى مستقیم، برگزارى جلسات خبرى، صدور اطلاعیه ‏هاى خبرى، برگزارى میزگردها و... .
 سنجش افکار و بررسی نماى سازمانى در نزد افکار عمومى و ارائه نتایج آن به مدیریت براى اصلاح رفتار سازمانى و توسعه نماى سازمانى مثبت.
 کمک به ایجاد و توسعه همبستگى بین سازمان و گروههاى اجتماعى مرتبط.
 شرکت در جلسات مشترک با سایر دانشگاهها، نهادها و سازمانها در امور مرتبط.
 تهیه و تنظیم برنامه‏ هاى درازمدت - میان مدت و کوتاه مدت براى تبلیغات و معرفى دانشگاه و ارتقاى جایگاه دانشگاه در افکار عمومى با مشاوره اساتید فن و مدیران دانشگاه.
 ارائه برنامه سالانه و پیشنهاد بودجه براى اجراى طرحها.
 مدیریت برنامه‏ هاى اجرایى و هزینه بودجه بر اساس برنامه در خصوص روابط عمومى.
 تهیه و پیشنهاد برنامه‏ هاى خبرى، انتقادى و پیشنهادى با کارکنان و دانشجویان و ارائه نتایج به مدیریت.
 تنظیم برنامه مدون گرامیداشت مناسبتهاى ملى و مذهبى.
 طراحى و اجراى برنامه‏ هاى مناسب تبلیغ و معرفى دانشگاه به افکار عمومى.
 طراحى و اجراى نمایشگاه دائمى در دانشگاه.
 تنظیم و اداره بازدیدهاى دو طرفه.
 ثبت نام از مشترکین و تمدید اشتراک و توزیع مجله تخصصی دانشگاه


کارشناسان و متصدیان 
محسن مروجی
سمت:کارشناس روابط عمومی
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
تلفن تماس: 208 - 05132218990

شرح وظائف

- اعلام برنامه های دانشگاه به از طریق سخنرانی، ارسال خبر، برگزاری نمایشگاه

- طراحی نظام دریافت پیشنهادها و بهره مندی دانشگاه از فکر گروههای اجتماعی

- پاسخگویی به پرسشهای مردم از طریق جلسات خبری، صدور اطلاعیه های خبری

- سنجش افکار و بررسی نماى دانشگاه در نزد افکار عمومى و ارائه نتایج آن به مدیریت

- کمک به ایجاد و توسعه همبستگی بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط

- شرکت در جلسات مشترک با سایر دانشگاهها، نهادها و سازمانها در امور مرتبط

- تهیه برنامه های تبلیغاتی و معرفی دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه در افکار عمومی

- نظارت ارائه برنامه سالانه و پیشنهاد بودجه برای اجرای طرحها

- مدیریت برنامه های اجرایی و هزینه بودجه بر اساس برنامه در خصوص روابط عمومی

- تهیه برنامه های خبری، انتقادی و پشنهادی با کارکنان و دانشجویان و ارائه نتایج به مدیریت

- تنظیم برنامه مدون گرامیداشت مناسبتهای ملی و مذهبی

- طراحی و اجرای برنامه های مناسب تبلیغ و معرفی دانشگاه به افکار عمومی

- طراحی و اجرای نمایشگاه دائمی در دانشگاه

- تنظیم و اداره بازدیدهای دو طرفه

- فراهم کردن مقدمات و حضور در نمایشگاه های تبلیغاتی استانی و کشوری


سمت:کارشناس روابط عمومی
تلفن تماس: 229 - 05132218990

- تهیه نشریات تبلیغاتی فنی و بولتنهای داخلی

- اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری در خصوص تبلیغات

- جمع آوری آمار مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی در ارتباط با دانشگاه و تهیه گزارش

- انجام امور مربوط به اجرای آیین نامه ها در مورد هماهنگ کردن تبلیغات

- مطالعه، بررسی و رعایت موازین برای برنامه های انتشاراتی و اطلاعات

- تهیه آمار و اطلاعات در مورد بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای مسئولین

- سنجش افکار عمومی و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی دانشگاه

- مدیریت محتوای سایت دانشگاه شامل مدیریت علمی، اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی

- تنظیم اخبار دانشگاه جهت انتشار در سایت دانشگاه و سایر منابع خبری

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید