نشریه زلال وحی

دو فصلنامه علمی- دانشجویی زلال وحی با صاحب امتیازی گروه علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی در جهت ارتقاء سواد پژوهشی دانشجویان کارشناسی این رشته و انتشار آثار پژوهشی آنان تاسیس شده است. تاکنون 28 شماره از این نشریه به چاپ رسیده است و در اختیار علاقمندان به مجلات علمی قرار گرفته است. شیوه نامه نگارش این مجله در صفحه ابتدایی هر شماره قرار گرفته است که پژوهشگران می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانلود این مجله بیش از پیش با این نشریه آشنا شوند.

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

مدیر مسئول

محمدرضا انجم شعاع

2

سردبیر

مرتضی معافی

3

مدیر اجرایی

علی دانش دوست