کانون کرسی های آزاد اندیشی

کانون کرسی های آزاد اندیشی

کانون کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به عنوان یکی از مهمترین تشکل های دانشجویی در حوزه آزادی بیان و  مطالبه گری و همچنین مناظرات در حال فعالیت می باشد. این کانون با توجه به منویات مقام معظم رهبری به دنبال ایجاد فضایی آزاد همراه با مصونیت های کافی جهت ارائه اندیشه ها و نظریات مختلف برای دانشجویان و همچنین اساتید در حوزه های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است.

کانون کرسی های آزاد اندیشی در سال گذشته برای اولین بار موفق شد مناظره دانشجویی با حضور چهره های تاثیر گذار دانشگاه با موضوع "عبور انقلاب اسلامی از غرب" را برگذار نماید.

این کانون همچنین با برگزاری جلسات متعدد بصیرت افزایی و تحلیلی با حضور اساتید برجسته کشور نظیر دکتر رجبی دوانی، دکتر قاضی زاده هاشمی، سردار جوان، سعید عاکف و... در جهت تقویت بنیه آزاد اندیشی به دانشجویان و طلاب گام هایی را برداشته است.

کانون در نظر دارد سطح فعالیت ها و تعاملات خود را با دیگر موسسات و مراکز آموزشی و استفاده از ظرفیت آن ها جهت پرورش طلبه آگاه به زمان و مطالبه گر افزایش دهد.