خانه نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی به عنوان یکی از مهم ترین زمینه های حضور و مشارکت دانشجویان در فعالیت های علمی و فرهنگی است. همچنین تریبونی برای بیان عقاید و نظرات دانشجویان در عرصه ها و مشکلات درون دانشگاهی می باشد که نقش بی بدیل در پویایی و افزایش نشاط در فضای دانشگاه ها ایفا می کند.

اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نخستین بار در سال 1378 اقدام  به تاسیس خانه نشریات دانشجویی در این وزارتخانه کرد و تا کنون به فعالیت های خود در این زمینه ادامه داده است.

با توجه به افزایش تعداد و تنوع نشریات دانشجویی نیاز به تشکیل مجموعه ای جهت انسجام و قانونمند نمودن انتشار، تسهیل فعالیت های نشریات به عنوان ابزار تعالی فرهنگی و علمی در دانشگاه است. بر همین اساس، تصمیم به تاسیس خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در اردیبهشت 1398 گرفته شد.

در حال حاضر 10 نشریه در خانه نشریات دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشغول به فعالیت و انتشار مطالب در زمینه های علمی، قرآنی، فرهنگی، سیاسی، دانش عقلی، حقوقی، اجتماعی، تاریخی، خبری، فقهی و اقتصادی می باشند.

اهداف خانه نشریات:

1.انسجام و نظم بخشی فعالیت ها و انتشار نشریات دانشجویی؛

2.گسترش و بسط فعالیت های فرهنگی و علمی نشریات دانشجویی؛

3.برگزاری جشنواره ها و دوره های آموزشی در جهت ارتقا نشریات دانشجویی؛

4.افزایش سطح مشارکت و رقابت  طلاب و دانشجویان؛

5.برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی طلاب و دانشجویان.

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی

پایان تصدی

عکس

1

سجاد قمری فام

دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی

اردیبهشت ماه 1398

شهریور ماه 1398

 

2

سجاد میری بهلولی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

مهرماه 1398

تا کنون

http://192.168.150.141/shares/ShowPic.php?PhotoID=7063