شورای صنفی

اهداف:
۱-1- بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان؛
۲-1- ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل؛
۳-1- تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری و اعتماد بنفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان
۴-1- ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه‌ها؛
۵-1- تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه؛
۶-1- پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی دانشجویی؛
۷-1- بهره‌مندی دانشگاه از ظرفیت‌های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان؛
۸-1- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعاملی و از طریق مجاری قانونی؛
۹-1- افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی.

وظايف و اختيارات:
۱-2- پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذیربط؛
۲-2- پیگیری رفع مشکلات صنفی دانشجویان از طریق مسئولان ذیربط؛
۳-2- همکاری با کمیته اجرایی (مندرج در ماده ۱۸) در مراحل اجرایی برگزاری انتخابات؛
۴-2- ارائه گزارش عملکرد برای هر نیمسال به شورای نظارت موسسه؛
۵-2-رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضا؛
۶-2- انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی خوابگاهها؛
7-2- پیگیری حقوق دانشجویی واحدهای دانشجویی، شناسایی و انعکاسی مشکلات دانشجویان و ارائه پیشنهاد و راهکار عملیاتی به مسئولان ذیربط به منظور بهبود شرایط موجود؛
7-2- پیگیری رفع مشکلات دانشجویان از طریق مسئولان ذیربط موسسه؛
8-2- تهیه و تدوین شرح وظایف داخلی شورای موسسه؛
9-2- تدوین شرح وظایف داخلی شورای واحدها؛
10-2- ارائه گزارش فصلی وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان موسسه به شورای نظارت؛
11-2- رسیدگی به اختلافات، شکایات و اعتراضی های داخلی شورای واحدها.

معرفی اعضاء شورای صنفی دانشگاه علوم اسلامی رضوی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

حجت الاسلام سید مهدی کریمی

دبیر شوری

2

میلاد ارحمی

عضو

3

احسان پاک نیت

عضو

4

محمدعلی دیده ماه

عضو

5

محمد شریفی زاده

عضو

6

ابوالفضل مرادی

عضو

7

مسعود مکرم

عضو