۱۳۹۵/۱۲/۱۶
تلفن: 32218990 داخلی 339 Email: Abolghasem.6558@yahoo.com
۱۳۹۵/۰۷/۰۳
  مدیر گروه حجت الاسلام دکتر سیدابولقاسم حسینی زیدی استادیار گروه فقه و اصول پست الکترونیکی: Abolghasem.6558@yahoo.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2   کارشناس گروه نام و نام خانوادگی…
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
تلفن: 301 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی: yazdani28@yahoo.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2
۱۳۹۲/۰۸/۰۹
مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی از نشریات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در رشته فقه می باشد که تا پیش از این بصورت یک ویژه نامه از مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی(الهیات و حقوق) منتشر می شد. با توجه به ضرورت انتشار این نشریه بصورت علمی پژوهشی ویژه نامه مذکور بصورت دو…
۱۳۹۲/۰۸/۰۹
  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی 1  حجت الاسلام دکتر سید مهدی احمدی نیک  استادیار 2  حجت الاسلام  دکتر  محمد امامی دانشیار  3  حجت الاسلام دکتر محسن جهانگیری دانشیار 4  حجت الاسلام …
۱۳۹۲/۰۸/۰۸
مدیر گروه        حجت الاسلام دکتر سیدمهدی احمدی نیک دکترای علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی تلفن: 306داخلی 05112218990 پست الکترونیکی: m.ahmadinik@gmail.com نشانی: حرم مطهر - دانشگاه علوم اسلامی رضوی - ساختمان شماره…