دکتر جواد ایروانی

۱۳۹۹-۱۱-۲۰
همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا(س)، کتاب شبهه پژوهی قرآنی توسط انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی دکتر جواد ایروانی دانشیار دانشگاه منتشر و راهی بازار نشر شد.
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
هشت عنوان از کتاب های منتشر شده داتشگاه علوم اسلامی رضوی به عنوان منابع آموزشی و تربیتی رشد وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد
۱۳۹۴-۱۲-۰۳
نشریه گفتمان اقتصادی به عنوان نشریه دانشجوئی دانشجویان گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی فعالیت خود را آغاز کرد.
۱۳۹۵-۰۹-۲۱
پیش نشست کنگره قرآن وعلوم انسانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی جلائیان اکبرنیا ، دبیر این پیش نشست بر نقش قرآن در تحول علوم انسانی تاکید کرد.
۱۳۹۵-۰۹-۲۱
دکتر جواد ایروانی عضو هیات علمی دانشگاه در پیش نشست قرآن و علوم انسانی گفت : در عرصه علوم انسانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی پتانسیل قوی دارد بویژه رشته علوم قرآنی یکی از قویترین مجموعه ها در کشور است.