مصاحبه

۱۳۹۶-۰۵-۱۷
مصاحبه با حجت الاسلام دکتر علی خیاط، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
۱۳۹۶-۰۲-۲۷
مصاحبه با ریاست دانشگاه حجة الاسلام و المسلمین فرزانه
۱۳۹۶-۰۴-۰۷
دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نگاه دکتر نجفی ابرند آبادی
۱۳۹۶-۰۵-۱۷
ورود به این دانشگاه برای خیلی ها آرزوست و برای خیلی ها دور از ذهن، برای پاسخ به این سؤال به سراغ حجت الاسلام دکتر سید محسن موسوی فر، مسئول هسته پذیرش و گزینش و دانشجو در دانشگاه اسلامی رضوی می رویم تا از نزدکی با هفت خوان ورود به این دانشگاه بیش…
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
محسن اسدی موحد دانشجوی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی و یکی از جوان ترین مبلغان عرصه بین الملل از تجربیات خود در تبلیغ می گوید
۱۳۹۶-۱۲-۲۹
تهیه و تنظیم: روابط عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی اشاره: بعد از سالها وقفه اعزام دانشجویان مبلغ زبان دان به خارج از کشور تابستان گذشته یکی از دانشجویان قدیمی اعزام شده که هم اکنون در کسوت عضو هیئت علمی دانشگاه خدمت می کند به دعوت سازمان فرهنگ و…
۱۳۹۶-۰۲-۲۶
مصاحبه با دکتر امامی معاونت آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی