پردیس خواهران-اخبار

۱۳۹۷-۱۰-۰۱
آزمون ورودی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی ویژه خواهران 29 و 30 آذر در مشهد و قم برگزار شد
۱۳۹۷-۰۷-۲۵
رئیس دانشگاه در دیدار صمیمانه اعضای هیئت علمی دانشگاه با تولیت آستان قدس رضوی از برگزاری نخستین آزمون ورودی دانشجوی دکتری از بین خواهران در آذرماه آینده خبر داد