اخبار

۱۴۰۱-۰۱-۲۱
یتیم نوازی، اطعام طعام، افشاء سلام و هم نشینی با اهل کرم چهار درخواست روزه داران در هفتمین روز ماه مبارک رمضان از خداوند است.
۱۴۰۱-۰۱-۲۲
رحمت واسعه الهی، نشانه ها و براهین هدایت، هدایت به سوی رضایت، سه درخواسته نهمین روز ماه رمضان بندگان از خداوند متعال است.
۱۴۰۱-۰۱-۲۳
قرار گرفتن در حلقه متوکلین به خدا، رستگاری و مقرب شدن نزد پروردگار، درخواست های روزه داران در دهمین روز ماه رمضان از خداوند متعال است.
۱۴۰۱-۰۱-۲۲
دکتر قائمی نیک در یادداشتی به بررسی چند مسئله کلان فرهنگی اجتماعی در یک ماه اخیر مشهد پرداخت.
۱۴۰۱-۰۱-۱۸
قرار گرفتن در حلقه مستغفرین و دوری از آثار گناه، صالح فرمانبردار و مقرب شدن، درخواست های پنجمین روز از ماه مبارک رمضان روزه داران از پروردگار است.
۱۴۰۱-۰۱-۱۷
حجت الاسلام دکتر خیاط در نخستین جلسه سال با استادان و کارکنان دانشگاه ضمن تسلیت ضایعه دردناک شهادت حجت الاسلام اصلانی، این جنایت و هتک حرمت حریم رضوی را محکوم و خواستار اقدامات پیشگیرانه در این زمینه شد.
۱۴۰۱-۰۱-۱۷
توان به پا داشتن اوامر الهی، حلاوت و شیرینی یاد خدا، روحیه شکرگذاری و حفظ از خطا و گناه و پرده پوشی، درخواست های روزه داران از خداوند در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان است.
۱۴۰۱-۰۱-۱۶
درخواست هوشیاری و آگاهی، دوری از سفاهت و نیرنگ و طلب خیر از تمام لحظات نزول نعمات الهی در رمضان سه تقاضای روز سوم روزه داران از خداوند متعال است.
۱۴۰۱-۰۱-۱۵
رسیدن به مقام رضایت و خشنودی خدا، دور شدن از آنچه موجب خشم و نقمت و انتقام اوست در کنار درخواست توفیق تلاوت قرآن سه درخواست روز دوم بنده از پروردگار است.
۱۴۰۱-۰۱-۱۴
روزه و نماز راستین تا یاد خدا و دوری از غفلت و گناه تا بخشش و رحمت خدا، چهار درخواست بنده از خدا در نخستین روز ماه مبارک رمضان است.