کتاب اندیشه‌های کلامی شیخ طوسی

۱۳۹۹-۱۱-۲۱
اندیشه‏ هاى كلامى شیخ طوسى مجموعه مقالاتى است به قلم پژوهشگرانِ وقت گروه فلسفه و كلام دانشگاه علوم اسلامى رضوى، که زیر نظر استاد ارجمند، مرحوم دكتر محمود یزدى مطلق (فاضل) به رشتۀ تحریر درآمد و در سه جلد به چاپ رسید.