شبهه‌پژوهی قرآنی

۱۳۹۹-۱۱-۲۰
همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا(س)، کتاب شبهه پژوهی قرآنی توسط انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی دکتر جواد ایروانی دانشیار دانشگاه منتشر و راهی بازار نشر شد.