دانشگاه رضوی،حوزه ای به روز،الگوی حوزه علمیه

۱۴۰۰-۱۱-۱۱
حجت الاسلام جوکار دانشگاه رضوی را حوزه ای به روز در ارائه متون دینی دانست که می تواند الگوی خوبی برای حوزه علمیه در عرصه های مختلف باشد.