دانشگاه رضوی،جایگاه فرهنگی،آفریقا،دکتر کوناتی

۱۴۰۱-۰۲-۱۹
دکتر کوناتی از علمای مالکی مذهب ساحل عاج ضمن حضور در مسجد دانشگاه رضوی و دیدار با دانشجویان و طلاب این نهاد علمی، از اهمیت کارفرهنگی در کشورهای آفریقایی و تاثیر انقلاب در آنجا سخن گفت.