دانشگاه رضوی،آغاز فراخوان ثبت نام،گزینش و پذیرش

۱۴۰۰-۱۲-۲۵
همزمان با اعلام آغاز فراخوان ثبت نام آزمون اختصاصی دانشگاه رضوی، شرایط پذیرش و تحصیل در این نهاد علمی از سوی مسول گزینش و پذیرش دانشگاه تبیین شد.