۱۴۰۱-۰۱-۲۲
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی نشانی: مشهد، حرم مطهر رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2، اتاق 159 تلفن محل کار: 05132218990 داخلی 212 ایمیل دانشگاهی: m.soltanieh@razavi.ac.ir
۱۴۰۰-۰۱-۱۵
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره1
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2