حجت الاسلام محمد سلطانیه
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نشانی: مشهد، حرم مطهر رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2، اتاق 159
تلفن محل کار: 05132218990 داخلی 212
ایمیل دانشگاهی:
m.soltanieh@razavi.ac.ir
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی نشانی: مشهد، حرم مطهر رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2، اتاق 159 تلفن محل کار: 05132218990 داخلی 212 ایمیل دانشگاهی: m.soltanieh@razavi.ac.ir
 • سوابق تحصیلی:

  مدارج تحصيلي

  عنوان رشته

  دانشگاه محل تحصيل

  سطح 2

  فقه و اصول

  حوزه علمیه قم

  سطح 3

  فقه و اصول

  حوزه علمیه قم

  سطح 4

  فقه و اصول

  حوزه علمیه قم

  سطح 4

  (مرکز تخصصی)

  مطالعات اسلامی

  (به زبان عربی)

  موسسه بین المللی مطالعات اسلامی

  پست دکتری

  فقه

  دانشگاه عدالت

  فوق لیسانس

  علوم ارتباطات اجتماعی

  دانشکده صدا و سیما

  دکتری

  قرآن و علوم اجتماعی

  جامعه المصطفی (ص)

 • فعالیت های آموزشي:

  مقاطعي که تدريس کرده ايد

  دروس تدريس شده

  سال تحصیلی

  دانشگاه محل تدريس

  ليسانس

  فقه (المعه الدمشقیه)

  1384

  مدرسه علمیه معصومیه

  مکالمه عربی

  1388

  مدرسه علمیه معصومیه

  مکالمه عربی

  1389

  مدرسه علمیه معصومیه

  تاریخ ادیان (به زبان عربی)

  1394

  موسسه علوم انسانی (جامعه المصطفی)

  فقه (اللمعه الدمشقیه)

  1394

  موسسه علوم انسانی (جامعه المصطفی)

  مبانی جامعه شناسی

  1398

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  فوق ليسانس

  فقه (مکاسب محرمه)

  1386

  مدرسه علمیه معصومیه

  مکالمه عربی

  1386

  جامعه العلوم الاسلامیه (وابسته به المصطفی)

  حقوق اسلامی تطبیقی

  1393

  دانشگاه قم

  قواعد فقه

  1392-93-94

  دانشگاه قم

  متون فقه (لمعه و مکاسب)

  1393-94-95-96

  دانشگاه قم

  آیات الاحکام

  1394-95

  دانشگاه قم

  اصول فقه

  1394-1395

  دانشگاه قم

  تاریخ ادیان

  1395

  موسسه علوم انسانی(جامعه المصطفی)

  مبانی جامعه شناسی

  1396

  دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)

  جامعه شناسی دین

  1396

  دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)

  مدیریت فرهنگی

  1396

  دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)

  روش تحقیق

  1396

  دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)

  جهانی شدن و فرهنگ

  1396

  دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)

  نظریات جامعه شناسی

  1396

  دانشگاه علوم و معارف(به زبان عربی)

  روش تدوین پایان نامه

  1395-96

  سه کارگاه عملی

  کارگاه آموزشی تدوین پایان نامه ۱

  1397 تا 1399

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  مبانی جامعه شناسی (پیش نیاز)

  1397- 1399

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  بررسی و نقد مکاتب و نظریه های جامعه شناسی 1

  1397-1399

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  کارگاه آموزشی تدوین پایان نامه 2

  1398-1399

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  جامعه شناسی دین

  1398- 1399

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  بررسی و نقد مکاتب و نظریه های جامعه شناسی 2

  1398-1399

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  جامعه شناسی زیارت

  1398-1399

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  فقه 1 و 2

  1399-1400

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  اصول فقه

  1399-1400

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  آیات الاحکام

  1399-1400

  دانشگاه ادیان (به زیان عربی)

  علم الاجتماع العلم والتکنولوجی

  1399-1400

  جامعة المصطفی

  جامعه شناسی علم و معرفت

  1399-1400

  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  الاخلاق التطبیقیة (فی ساحة الاجتماع)

  1399-1400

  جامعة المصطفی

   

   

   

 • فعاليت هاي پژوهشي:

  موضوع

  عناوين

  محل انتشار

  سال انتشار

   

  کتب

   

   

  ترجمه شده

  شهرزاد (از توفیق حکیم)

  نسیم کوثر

  1390

  قواعد فقه (2)

  همراه با تطبیق قانونی

  انتشارات میزان

  (ویراستار علمی)

  1390

  بازخوانی فلسفه های معاصر رسانه با رویکرد اسلامی

   (فلسفات الاعلام المعاصره فی ضوء المنظور الاسلامی)

   

  دانشگاه صدا و سیما

  (600 صفحه)

   

  1399

   

  تالیف شده

  اهداء جنین و قالب حقوقی آن

  انتشارات مجد

  1395

  مولفه های جهانی شدن فرهنگ اسلام

  انتشارات دانشگاه رضوی

  1399

  کلیات علم رجال

  انتشارات اخلاق و تربیت اسلامی

  1400

   

   

   

   

   

   

   

  مقالات

   

   

   

   

  قالب حقوقی اهداء جنین در زنان

   

  همایش بین المللی

  فلسفه حقوق زن در اسلام

  1391

  وحدت فرهنگی امت اسلام

  همایش بین المللی

  امت اسلامی؛ مبانی و مولفه‏ها

  1393

  جهانی شدن اسلام؛ ابعاد و پتانسیل‏ها

  نشریه پژوهشنامه ادیان و عرفان

  (علمی پژوهشی)

  1393

  عرف و نقش استقلالی و آلی آن در استنباطات فقهی و حقوقی

  نشریه مطالعات اصول فقه امامیه

  (علمی ترویجی)

  1394

  بینه و تعارض آن در بینه داخل و خارج

  نشریه مطالعات فقه امامیه

  (علمی ترویجی)

  1394

  الثورة الاسلامیة وتحدیات العولمة

  مقاله ISC

  همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

  1398

  تاثیر ولایة الفقیه فی اعطاء الهویة الدینیة والثقافیة لمجتمعاتنا

  مقاله ISC

  همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

  1398

  واکاوی نحوه ارتباط انسان جامعه طبیعت از منظر آیات اجتماعی سوره انفال

  مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی

  (علمی ترویجی)

  1399

  اهمیت ساختارهای حاکمیتی در تحقق سلامت معنوی و اجتماعی (با تاکید بر ساختارهای اساسی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران)

   

  مقاله ISC

  همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

   

  1399

  کارکردهای اجتماعی دین از منظر علامه طباطبایی (ره)

  مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی

  (علمی ترویجی)

  1399

  تحلیل انتقادی شبهه جرج سیل بر تکرار در قرآن

  متافیزیکا Metafizika Journal

  (علمی پژوهشی)

  1400

  مولفه های جهانی شدن فرهنگ اسلام با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)

  نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (دانشگاه تهران)

  (علمی پژوهشی)

  1400

  آسيب شناسی ماده 3 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور (مصوب مرداد1382)

  دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (دانشگاه امام صادق)

  (علمی ترویجی)

   

  1400

  تحلیل انتقادی کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه منتسکیو

  مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی

  (علمی ترویجی)

  1400

  حقوق مالي قابل ارث در فقه اماميه و حقوق ايران

  فصلنامه فقه (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

  (علمی پژوهشی)

  1401

  ماهیت استصحاب و تحلیل انتقادی جریان آن در استصحاب کلی نوع اول

  مطالعات اصول فقه امامیه

  (علمی ترویجی)

  1401

  بررسي آثار وضعي اهداء جنين در فقه اماميه (بر مبنای انتساب جنين به صاحبان اسپرم و تخمک)

  پژوهش در دین و سلامت (دانشگاه شهید بهشتی)

  (علمی پژوهشی)

  گواهی پذیرش

  بررسي و تحلیل انتساب جنين اهداء شده بر اساس مکتب امامیه

  پژوهش در دین و سلامت (دانشگاه شهید بهشتی)

  (علمی پژوهشی)

  گواهی پذیرش

   

   

  راهنمایی، مشاوره و داوری

   

   

  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

  علوم اجتماعی به زبان عربی

   

  الواقعیة وتاثیرها علی السینما العراقیة

  افلام ضد الإرهاب نموذجا

  1396

  الصحافة العراقیة ودورها فی ترشید الاستهلاک

  1397

  دور وسائل الإعلام فی تطویر الوعی البیئی

  1397

  العولمة الثقافیة وأثرها علی الأسرة العراقیة بعد عام 2003

  1398

  التغطیة التلفیزیونیة (الإخباریة) للحرب ضد داعش فی القنوات العراقیة (دراسة تحلیلیة)

  1398

  أثر شبکة المعلومات الدولیة وبرامج الحاسوب فی تدریس مادة الاعلام

  1398

  أثر الصحافة فی المتغیرات الفکریة والثقافیة للشباب

  1399

  التطورات الفکریة لعلم الاجتماع فی ضوء التفاعل المجتمعی (دراسة مقارنة بین المفکرین العراقیین والمصریین)

  1399

  التفاعلات الإجتماعیة عند الإمام علی ابن ابیطالب علیهم السلام

  1399

   

  داوری مقاله و نظارت بر طرح پژوهشی

  دهها مقاله در جشنواره پژوهشی بانوی کرامت

  1396

  دهها مقاله در جشنواره پژوهش گروهی رشد

  1396

  دهها مقاله در مجله های علمی پژوهشی و علمی ترویجی

  1397

  نظارت بر طرح پژوهشی طراحی الگوی جامعه استعدادیابی و هدایت تحصیلی و شغلی طلاب

  1398

   

  داوری پایان نامه و کتاب

  اشکال ومضامین البرامج الحواریة فی قناة الجزیرة الإخباریة القطریة المعاکس أنموذجا

  1396

  کتاب درسنامه مهدویت و جهانی شدن

  1398

  کتاب سبک زندگی مولد دینی معطوف به تدن سازی

  1398

   

  کرسی ترویجی

  ارائه کرسی

  تفکر اجتماعی در تمدن اسلامی

  1398

  بررسی نحوه ارتباط انسان، جامعه و طبیعت از منظر آیات اجتماعی سوره انفال

  1400

  مدیر کرسی

  تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه

  1399

  قدرت نرم و منابع آن در آینه آیات قرآن کریم

  1400

  داوری کرسی

  بن مایه عدالت در کلام امام رضا (علیه السلام)

  1400

  نظریه تاریخی انقلاب اسلامی از منظر حکمای نوصدرایی (با تاکید بر آراء حمید پارسانیا)

  1400

   

   

  ارائه و سخنرانی

   

   

  در نشست، همایش، وبینار ملی و بین المللی

  نشست علمی نظام انقلابی و جایگاه آن از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

  1398

  سلسله نشست های علمی

  چرایی دانش اجتماعی مسلمین

  1399

  وبينار بين المللي

  سيد جمال الدين اسدآبادي و فكر معاصر جهان اسلام

  1399

  همايش علمي

  عدالت اجتماعي در گفتمان انقلاب اسلامي

  1399

  المجتمع والحکومة من وجهة نظر ابن خلدون فی تفسیر المفکرین الاجتماعیین العرب

  1400

  المجتمع الأمثل من وجهة نظر سید جمال الدین الأسدآبادی

  1400

  تدوین و بازنگری

  آیین نامه و رشته های تخصصی

  عضو کمیته تدوین آیین نامه ترفیعات دانشگاه

  1398

  بازنگری در رشته علوم اسلامی- جامعه شناسی مقطع کارشناسی

  1399

  تدوین و طراحی رشته مطالعات اجتماعی زیارت

  مقطع کارشناسی ارشد

  1399

  طراحی سوالات آزمون کنکور

  کنکور اختصاصی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  سوالات تخصصی رشته دانش اجتماعی مسلمین

  1398-1400

 • فعاليت هاي تبلیغی - اجرایی:

  سفرهای فرهنگی تبلیغی

  داخلی

  سفرهای تبلیغی متعدد در ماه محرم و رمضان

  1387 به بعد

  خارجی

  به کشورهای متعدد مثل سوئد، دانمارک، برزیل، لبنان، سوریه، عراق و ... جهت سخنرانی

  1390 به بعد

  عضویت

  در کمیته و شورا

  کمیته ترفیعات دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  1398-1399

  شورای فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  1397-1400

  شورای آموزش و پژوهش علوم اسلامی رضوی

  1399-1400

  شورای ورزش علوم اسلامی رضوی

  1398

  شورای دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  1397- 1399

  کمیته برنامه ریزی راهبردی

  1399

  سمت های اجرایی

  ادمین و مترجم خبرگزاری ابنا (مرکز جهانی اهل البیت علیهم السلام)

  1390-1392

  از اعضاء ناظرین بر انتخابات شورای نگهبان

  1395

  کارشناس مرکز مشاوره و پاسخکویی به سوالات دینی

  1392-1395

  دبیر آموزشی پژوهشی گروه جامعه شناسی فرهنگ به صورت قرادادی دانشگاه علوم و معارف وابسته به جامعه المصطفی (زبان عربی(

  1395-1397

  رییس اداره ارتقاء مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

  1395

  مدیر کل امور دانش آموختگان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

  1396

  معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  1397-1399

  مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  1397-1401