۱۴۰۱/۱۰/۰۵
کارگاه آموزشی حقوق خانواده به همت گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی با تدریس دکتر محمد روشن، عضو هیئت علمی و رئیس قطب خانواده دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۷ و ۸ دی ماه از ساعت ۹ الی ۱۶ در سالن همایش دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار می شود.