تقویم آموزشی

۱۳۹۷-۰۷-۰۳
تقویم سال تحصیلی 1400 - 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی شامل رویداد های مهم در سه نیم سال اول ، دوم و ترم تابستانی