انقلاب اسلامی،حرکت های اسلامی آفریقا،دانشگاه رضوی

۱۴۰۱-۰۲-۱۷
جلسه بررسی جایگاه فرهنگی و تاثیرانقلاب اسلامی در حرکت های اسلامی آفریقا با حضور دکتر کوناتی از علما مالکی مذهب اهل سنت ساحل عاج برگزار می شود.