الزامات جهاد تبیین،دانشگاه رضوی،هیئت میثاق با ولایت

۱۴۰۱-۰۲-۲۴
الزامات جهاد و تبیین و نیز بیان معنای صحیح وحدت، از سوی حجت الاسلام الهی خراسانی در جمع طلاب و دانشجویان دانشگاه رضوی مطرح شد.