۱۳۹۷/۰۹/۱۳
معرفی اداره خدمات آموزش و تحصیلات تکمیلی شامل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی همچنین بیان اهم فعالیتها و مشخصات و شرح وظائف کارشناسان و متصدیان