۱۳۹۸-۰۲-۱۹
تلفن: 324 داخلی 05132218990 saeedi@razavi.ac.ir:پست الکترونیکی نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2