۱۳۹۸-۰۲-۱۷
تلفن: 325 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:dr.Rohy@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2