حجت الاسلام دکتر جواد ایروانی
دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث

تلفن: 305 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی:irvani_javad@yahoo.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2 

 • سوابق تحصیلی
  نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
  حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 8 سال
  دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
  کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
  کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی  
  دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  
 • دروس تدریسی
  • ادبیات عرب ( صرف، نحو، معانی و بیان)
  • منطق
  • فقه (شرح لمعه)
  • اصول فقه (اصول فقه مظفر، اصول استنباط، معالم)
  • تفسیر
  • علوم و تاریخ حدیث
  • تاریخ و روشهای تفسیری
  • علوم قرآنی
  • مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
  • آشنایی با اقتصاد اسلامی
 • مراکز تدریس
  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  • دانشگاه فردوسی مشهد.
  • مدرسه علمیه عالی نواب.
  • جامعه المصطفی العالمیه.
  • دارالقرآن حرم مطهر.
  • برخی مدارس علمیه مشهد.
 • سوابق پژوهشی

  پایان نامه ارشد

  • اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث

   

  رساله دکترا

  • زکات باطنی از دیدگاه فقهی

   

  کتب

  • اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث 1384
  • مهارت گفتگو (قرآن و حدیث) 1386
  • شخصیت متعادل و رفتار معتدل (مشترک) 1387 (چاپ سوم)
  • فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی(قرآن و حدیث) (مشارکت) 1387
  • سازگاری و گذشت(قرآن و حدیث) 1387
  • الگوی مصرف در آموزه های دینی 1388
  • داستان یوسف پیامبر، اسوه های عملی و پیرایه های خرافی 1388
  • اخلاق تجارت (قرآن و حدیث) 1388
  • ترجمه جلد اول التمهید فی علوم القرآن استاد معرفت 1388
  • اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام (مشترک) 1389
  • زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن 1390
  • ترجمه جلد اول التفسیر الاثری الجامع استاد معرفت 1390
  • آشنایی با اقتصاد اسلامی 1391
  • مصرف صحیح از نگاه اسلام. (مشترک) 1391
  • نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟ 1392
  • اسلام درباره اخلاق کار و تجارت چه می گوید؟ 1392
  • اسلام درباره فقر و ثروت چه می گوید؟ 1392
  • درباره احکام بازار و تجارت چه می دانیم؟ (مشترک) 1392
  • آیا در بانکداری اسلامی «بهره» وجود دارد؟ 1392
  • قوانین مصرف صحیح از نگاه اسلام چیست؟ (مشترک) 1392
  • الگوی ما در مصرف صحیح چیست؟ 1392
  • اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
  • اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟ 1392
  • مروری بر مبانی، روش و قواعد تفسیری حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای در تفسیر سوره توبه، 1393
  • مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 1393
  • پول و بانکداری اسلامی (زیر چاپ

   

  مقالات علمی پژوهشی

  • بازکاوی مفهوم و کاربرد واژه های زکات و صدقه در روایات، مجله علوم و حدیث، شماره 48، تابستان 1387
  • بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعده ای فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/83، پاییز و زمستان 1388
  • نقدی بر «بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس»، مجله مطالعات اسلامی، ش1/84، بهار و تابستان 1389
  • زکات باطنی از دیدگاه فقهی، مجله مطالعات اسلامی، ش1/86، بهار و تابستان 1390
  • اصل صداقت در قرآن و تحلیل موارد جواز کذب. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی، ش13، بهار و تابستان 1390
  • بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه، فصلنامه آموزه های فقه مدنی دانشگاه رضوی، ش4، پاییز و زمستان 1390
  • انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن. فصلنامه آموزه¬های قرآنی دانشگاه رضوی، ش15، بهار و تابستان 1391
  • بازخوانی روایات توریه و حکم آن. دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی (کاشان)، ش8، سال چهارم، پاییز و زمستان 1391
  • بررسی قاعده فقهی- کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری» مجله مطالعات اسلامی، ش 93، تابستان 1392
  • بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت های الهی در قرآن» و «اندیشه ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 28/8/1392. (دارای رتبه علمی پژوهشی بر اساس نامه شماره 108980/3 وزارت علوم) (گواهی چاپ)
  • واکاوی چارچوب و شاخصه¬های اعتماد به نفس در پرتو آموزه¬های قرآنی. فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه رضوی. ش18. پاییز و زمستان 1392
  • بررسی قاعده انحصار منشا کسب درآمد به «کار». آموزه های فقه مدنی. ش 9 . بهار و تابستان 93

  مقالات علمی ترویجی

  • اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد. فصلنامه مشکوه، ش105- 1388
  • چیستی و امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه های قرآنی. دوفصلنامه قرآن و علم، ش10، بهار و تابستان 1391
  • بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش11، پاییز و زمستان 1391
  • سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی و جامعه غربی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، ش 97، تابستان 1392
  • اعجاز قرآن در سنت های اجتماعی. (مشترک)، دوفصلنامه قرآن و علم، ش13، پاییز و زمستان 1392
  • نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی. سال بیستم. شماره 101. تابستان 1393

   

  سایر مقالات

  • انفاق در قرآن، مجموعه مقالات قرآن و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1387
  • اخلاق داد و ستد از دیدگاه آموزه‌های اسلامی، مجموعه مقالات قرآن و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) 1387
  • اعتدال در قرآن، مجموعه مقالات قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی، علوم پزشکی تبریز، 1385
  •  
  • مهارتهای گفتاری در آموزه‌های اسلامی مجموعه مقالات قرآن و جامعه‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان (بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه)، 1385
  • مبانی حدود و انواع مالکیت در قرآن، مجموعه مقالات قرآن و حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1389
  • نقد اسرائیلیات از دیدگاه آیت الله معرفت، فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 26، 1386
  • خاستگاه مدارا و عفو از دیدگاه قرآن و حدیث، فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 17، 1384
  • آداب گفتگو از دیدگاه قرآن و حدیث، فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 25، 1386.
  • داستان یوسف پیامبر، اسوه های عملی و پیرایه های خرافی. فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی، شماره 30 1388
  • مدارا و عفو از دیدگاه قرآن، مجموعه مقالات قرآن و جامعه شناسی(2)، 1389
  • بررسی گزاره لیس فی المال حق سوی الزکاه ، فصلنامه آموزه های فقهی دانشگاه رضوی، شماره 3،1388
  • مقاله مالکیت. دانشنامه قرآن (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
  • چکیده مقاله «تشخیص اولویت­ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر» مجموعه مقالات همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
  • چکیده مقاله آزادی اقتصادی و دخالت دولت از دیدگاه قرآن و حدیث، » همایش ملی قرآن سفینه النجاه عصر، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، آذر 1390
  • چکیده مقاله « نقش آموزه های دینی و ارزش های معنوی در رشد اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث» همایش ملی قرآن سفینه النجاه عصر، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، آذر 1390
  • آسیب­شناسی مفاهیم اخلاقی ناظر به تولید ملی، مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، آبان 1391
  • بررسی جایگاه تولید در قرآن و حدیث، مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، آبان 1391
  • تاثیر مبانی جهان­بینی و انسان­شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد. فصلنامه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، ش3، پاییز 1391
  • تشخیص اولویت­ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر. مجموعه مقالات برگزیده همایش سراسری علمی پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی(ع)، 1391
  • ارتباط سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه از منظر قرآن کریم. مجموعه مقالات برگزیده هفتمین همایش بین المللی پژوهش­های قرآنی، تهران، تیر 1392 (گواهی چاپ)
  • مقایسه سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی با سبک زندگی غربی(اهداف و مبانی). (مشترک). مجموعه مقالات برگزیده هفتمین همایش بین المللی پژوهش­های قرآنی، تهران، تیر 1392 (گواهی چاپ)
  • بررسی فقهی نظریه عدم انحصار واجبات مالی ابتدایی به زکات. مجموعه مقالات پایان­نامه­های برتر دکتری/سطح چهار با عنوان «نوآوری و مطالعات دینی»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، پاییز 1392
  • عناصر اخلاق اقتصادی اسلامی و تولید ملی. (مشترک)، مجموعه مقالات همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، 5 / 12 / 1392
  • سهم تالیف قلوب، تدبیر دینی، توجیه عقلانی. دو فصلنامه تخصصی مطالعات اسلامی میراث طه، پیش شماره2. پاییز و زمستان 1392
  • عدالت و الگوی مصرف. فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی. شماره 10. تابستان 1393
  • «تاثیر مبانی جهان­بینی و انسان­شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد». مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. بهار 1394
  • عقلانیت و رابطه آن با معنویت از نگاه مکتب لیبرال سرمایه‌داری و اسلام با تاکید بر آموزه‌های رضوی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی. جلد دوم. شهریور 1394
 • فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی
  • مالکیت در قرآن در همایش قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1387
  • مقاله مدارا و عفو همایش قرآن و جامعه شناسی تهران 1388
  • مقاله قرآن و اقتصاد همایش قرآن و اقتصاد تهران 1388
  • مقاله وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی - دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه – دانشگاه فردوسی مشهد 1389
  • مقاله اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد، همایش اصلاح الگوی مصرف، (حوزه علمیه خراسان)، رتبه اول. 1389
  • شرکت در دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت (در محضر مقام معظم رهبری) و ارسال مقاله برای نشست. تهران- اردیبهشت 1390
  • مقاله «تشخیص اولویت­ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر» همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
  • مقاله «تاثیر مبانی جهان­بینی و انسان­شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد» اولین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 31/2/1391
  • مقاله « بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت­های الهی در قرآن» و «اندیشه ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد». دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 28/8/1392
  • عناصر اخلاق اقتصادی اسلامی و تولید ملی. (مشترک)، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، 5 / 12 / 1392
  • عقلانیت و رابطه آن با معنویت از نگاه مکتب لیبرال سرمایه‌داری و اسلام (با تاکید بر آموزه‌های رضوی). دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی با محوریت معنویت. (چاپ و ارائه). دانشگاه فردوسی. مشهد. 22/2/1393
  • مقاله «بررسی نظریه های پولی اندیشمندان مسلمان با تاکید بر نظریه مقداری پول ابن خلدون» ، همایش بین المللی: «The 3rd Biruni Interdisciplinary International Conference On The Contribution of Muslim Scholars to Science …»
 • داوری مجلات علمی
  • مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی و مجله تخصصی دانشگاه رضوی
 • تصحیح و ویرایش علمی کتاب
  • کتاب «اصول اسلامی و زمین فرصت هایی برای مشارکت»، نویسندگان: سراج سعید و بریتا پیترز. (مصحح) 1391
 • شرکت در همایشهای علمی
  • شرکت در همایش قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1387 با ارائه مقاله مالکیت در قرآن.
  • مالکیت در قرآن در همایش قرآن و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1387
  • مقاله مدارا و عفو همایش قرآن و جامعه شناسی تهران 1388
  • مقاله قرآن و اقتصاد همایش قرآن و اقتصاد تهران 1388
  • مقاله وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی - دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه – دانشگاه فردوسی مشهد 1389
  • مقاله اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد، همایش اصلاح الگوی مصرف، (حوزه علمیه خراسان)، 1389
  • شرکت در دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت (در محضر مقام معظم رهبری) و ارسال مقاله برای نشست. تهران- اردیبهشت 1390
  • مقاله «تشخیص اولویتها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر» همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
  • مقاله «تاثیر مبانی جهان بینی و انسان شناختی بر علوم انسانی با تأکید بر دانش اقتصاد» اولین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 31/2/1391
 • مشاوره پایان نامه
  عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
  اصول حاکم بر رفتارهای اقتصادی از دیدگاه امیر المؤمنین(ع) کارشناسی ارشد
  عقل گرایی و خرافه زدایی کارشناسی ارشد
  وحدت کارشناسی ارشد
  محیط زیست از دیدگاه اسلام رساله دکتری
  اعتدال در مصرف از دیدگاه قرآن و سنت کارشناسی ارشد
  فقه اقتصادی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد
  نقش پیامیر (ص) در فرایند وحی از منظر قرآن سطح سه حوزه
  ضرورت و شیوههای انتقال ارزشها به نسل بعد سطح سه حوزه
  روششناسی و آسیبشناسی تفسیر نور سطح سه حوزه
  مفهوم شناسی عزت و ذلت و بررسی عوامل هر یک در قرآن کریم سطح سه حوزه
 • راهنمایی پایان نامه
  عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
  پاسخ های قرآنی اهل بیت به شبهات مخالفان کارشناسی ارشد
  توکل از دیدگاه قرآن ، حدیث و روانشناسی و پیوند آن با اعتماد به نفس کارشناسی ارشد
  تولید و مصرف مدبرانه در سیره معصومان کارشناسی ارشد
  بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون و اعلامیه حقوق کودک کارشناسی ارشد
  اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
  معیارهای پذیرش روایات تفسیری با تاکید بر متون تفسیری کارشناسی ارشد
  مدیریت احساسات و عواطف انسان در آموزه های اسلامی کارشناسی ارشد
  نقش بینش ها و باورهای دینی در کارآمدی فرد در حوزه اقتصاد کارشناسی ارشد
  شکر و کارکرد اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی آن در قرآن سطح سه حوزه
  اختلاف طبقاتی. مریم فضایلی سطح سه حوزه
  مطالبات اجتماعی قرآن از زنان سطح سه حوزه
  زهد و کارکرد اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی آن در قرآن سطح سه حوزه
  امام رضا (ع) و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کارشناسی ارشد
 • کسب مقامها و جوائز علمی
  • رتبه اول المپیاد علمی کشور و آزمون سراسری ارشد(1380)
  • رتبه اول آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی (1384)
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • حائز عنوان پژوهشگر برتر جشنواره نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری خراسان 1387.
  • حایز عنوان پژوهشگر برتر حوزه علمیه خراسان. (1387 و 1389)
  • کتاب اخلاق اقتصادی: کتاب سال خراسان(1385)- کتاب سال حوزه(1385)- رتبه سوم ششمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی(1386)- برگزیده آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان- (1386)
  • مقاله مدارا و عفو: برگزیده چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن تهران(1385)
  • رساله دکتری: برگزیده کتاب سال حوزه در بخش پایان نامه ها (قم 1388) – برگزیده ایده های برتر پایان نامه ها (دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 1388)
  • ترجمه «التمهید» آیه الله معرفت(ره)، ج1، رتبه سوم سطح 4 در بخش ترجمه در ششمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان، 1389
  • کتاب اصلاح الگوی مصرف، برگزیده آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان، 1390
  • مقاله «تشخیص اولویت¬ها، شرط لزوم و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر»، برگزیده همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی، مشهد، مهر 1390
  • - کتاب مهارت گفتگو، برگزیده اولین فراخوان آثار پژوهشی در حوزه تبلیغ، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان، مهر 1390
  • «شایسته تقدیر» به عنوان «پژوهشگر برتر» در جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی (استانداری خراسان رضوی) ، دیماه 1390
  • کتاب زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن, کتاب سال خراسان (1391)
  • کتاب زکات باطنی، پژوهشی فقهی درباره گستره زکات از نگاه قرآن, رتبه اول آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (1391)
  • کتاب آشنایی با اقتصاد اسلامی، برگزیده جشنواره «به پیشگاه خورشید» (آستان قدس رضوی)، شهریور 1392
  • کتاب آشنایی با اقتصاد اسلامی، برگزیده آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان، 1392
  • کتابچه های هشت گانه اقتصاد در سبک زندگی، برگزیده کتاب سال خراسان (1393)
  • مقاله چیستی و امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه های قرآنی، رتبه سوم سطح چهار در بخش مقاله، نهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (92-93)
  • پژوهشگر برتر قرآنی استان خراسان رضوی، دهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد، استانداری خراسان رضوی، تیر ماه 1394
  • کتاب زکات باطنی. رتبه دوم نخستین دوره جشنواره علامه طباطبایی. مهر 1394
 • عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
  • همکاری با مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت پژوهشگر از 1380 تا 1383 و شرکت در دوره های تربیت پژوهشگر و مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی
  • عضو ستاد تفسیر حوزه علمیه مشهد
  • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های قرآنی دانشگاه رضوی
 • طرحهای تحقیقاتی
  • مشارکت در طرح فرهنگ روابط اجتماعی مرکز پژوهش دانشگاه رضوی
  • مشارکت در طرح اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام مرکز پژوهش دانشگاه رضوی
 • سوابق مدیریتی و اجرایی
  • همکاری با مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با سمت داوری مقالات علمی.
  • مدیر گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 1384