پژوهش کتابخانه

۱۳۹۲-۰۸-۰۸
    دکتر محمدعلی قاسمی تحصیلات: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی تلفن:05132218990 داخلی354 پست الکترونیکی: نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2 تاریخچه قدمت کتابخانه دانشگاه…