مجلات

۱۳۹۲-۰۸-۰۹
از بایستگیهای مهم هر مرکز علمی، انتشار نشریات تخصصی است که در آن به آرا و نظرات اساتید و فضلای رشته مورد نظر پرداخته شود. به همین منظور دانشگاه علوم اسلامی رضوی نخستین شماره مجله تخصصی خود را با هدف انعکاس تازه ترین پژوهشهای علوم قرآن و حدیث، حقوق،…
۱۳۹۲-۰۸-۰۹
مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری یکی از نشریات پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی است که به مدیرمسئولی حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه و سردبیری دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی منتشر می شود.